Context

CONTEXTUL MAI LARG AL COM’ON CLUJ-NAPOCA?

Scopul Com’ON Cluj-Napoca 2023 este derularea unui proces facilitat de generare, dezvoltare, colectare a unor idei comunitare propuse și implementate de către grupuri informale de tineri în Cluj-Napoca și susținute din fonduri publice. Procesul este bazat pe principiile bugetării participative.

Bugetarea participativă (BP) își propune implicarea cetățenilor într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a (unei părți a) bugetului public.

Com’ON Cluj-Napoca urmărește implicarea tinerilor din comunitatea locală clujeană în dezvoltarea comunității locale prin intermediul unui mecanism bazat pe principiile bugetării participative. Acest demers participativ dorește să demonstreze capacitatea tinerilor de a contribui la viața și dezvoltarea orașului prin autodeterminare și participare civică.

Obiectivul din acest an este crearea unui portofoliu de cel puțin 45 de idei propuse de către tineri și adresate comunității locale, idei care vor contribui la participarea activă a locuitorilor în viața comunității, se vor derula în spații publice și comunitare și vor asigura accesul liber fără o barieră financiară (bilet).

Capitala Europeană a Tineretului, geneza Com’ON Cluj-Napoca

Bazele acestui demers participativ au fost puse de Grupul PONT în contextul programului Cluj-Napoca 2015 Capitala Europeană a Tineretului. Prima ediție a Com’ON Cluj-Napoca, derulată în același an, a generat cifre impresionante: un număr de 248 grupuri informale au propus 437 de idei eligibile care au primit în procesul de vot un număr total de 48.609 voturi, din partea a 18.782 persoane care și-au exprimat intenția de vot.

 

Cadrul de derulare pentru Com’ON Cluj-Napoca 2023

Această ediție este derulată de Grupul PONT. Grupul PONT este o organizație înființată în 2009 care își propune inovarea socială prin participare, antreprenoriat și cultură cu un accent special pe tineri și digitalizare. Grupul PONT își derulează activitatea prin programe cadru și proiecte specifice derulate prin intermediul unor parteneriate intersectoriale și multidisciplinare la nivel local, regional, național și european. Grupul PONT are sediul în Cluj-Napoca, Transilvania, România.

 

Cadrul general Cluj for Youth 2030

Prin prisma titlului de Capitală Europeană a Tineretului 2015, Cluj-Napoca a decis demararea unui efort colectiv de îmbunătățire a calității vieții tinerilor. Municipiul Cluj-Napoca definește tineretul ca o prioritate aparte pe un orizont de timp 2030. Cluj-Napoca vizionează un viitor în care tinerii constituie o parte esențială a dezvoltării municipalității și a bunăstării locuitorilor săi. Cluj-Napoca definește această bunăstare prin intermediul percepției sentimentului de fericire. Această fericire personală și comunitară poate fi atinsă prin intermediul calității ridicate a vieții curente, a unor perspective pozitive ale viitorului precum și autodeterminării și participării în viața comunității. Conform viziunii, tânărul clujean trebuie să se simtă în medie 8,5 fericit pe o scară de 1 la 10. Această fericire este percepută de tânăr în mod subiectiv, iar în 2023 media este de 8,0.

 

Strategia urmărește ca experiența individuală și comunitară a tânărului să fie de o calitate ridicată. Prin acest fapt zona urbană și metropolitană a Clujului va beneficia de generații de tineri alegând Clujul pe termen lung și contribuind colectiv și în mod proactiv la dezvoltarea sa precum și la adaptarea la orice provocări prin intermediul unei reziliențe comunitare ridicate.

 

2023, Anul sănătății emoționale în domeniul tineretului în Cluj-Napoca

Motivație: Sănătatea emoțională este o provocare care capătă tot mai multă atenție în societate, mai ales în rândul tinerilor, atât în contextul post-pandemic, cât și din cauza lipsei unor servicii cuprinzătoare de ajutor destinate tinerilor.

Acțiune: În acest an se pot întreprinde acțiuni și măsuri ce contribuie la conștientizarea nevoilor tinerilor referitoare la provocări precum anxietate și îngrijorarea resimțită cu privire la viitorul imediat și mai îndepărtat. Vor fi avute în vedere efectele post-pandemice și nevoia de a reveni la o viață normală în care societatea sprijină tinerii în a depăși aceste provocări.

Impact: Prin adresarea acestui aspect semnalat de tineri ca o prioritate putem crea premisele unei colaborări la nivel de comunitate prin care să găsim soluții pe termen lung și punând un accent mai mare pe grija față de celălalt.

Principiile generale ale Com’ON Cluj-Napoca

Organizatorii recomandă ca ideile propuse să țină cont de următoarele aspecte:

 • Com’ON Cluj-Napoca urmărește susținerea acelor tipuri de idei care pot aduce o schimbare în bine în comunitate și care pornesc de la o nevoie clar identificată în rândul comunității locale și mai ales în rândul tinerilor;
 • prin demersurile propuse de grupurile informale ale tinerilor, se dorește implicarea întregii comunități clujene, implicarea tinerilor care fac parte din diverse grupuri socio-culturale și categorii de vârstă;
 • ideile vor fi implementate exclusiv pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • se încurajează ideile ce se doresc a fi derulate în cartierele clujene (în afara centrului);
 • sunt permise ideile desfășurate online, atât timp cât acestea se adresează clujenilor;
 • sunt permise ideile de tip afișaj în diverse spații sau de creare/regândire a unor produse și soluții, atât timp cât acestea nu sunt destinate vânzării;
 • Com’ON Cluj-Napoca 2023 nu va sprijini idei ce impun o barieră financiară de acces pentru participanți. Accesul la activitățile ideilor propuse va fi liber pentru public;
 • ideile răspund într-un mod inovator unor nevoi identificate la nivelul comunității;
 • proiectele permit obținerea unor rezultate clare, vizibile și care pot avea impact și pe termen lung;
 • ideile oferă condiții sigure de petrecere a timpului liber pentru tineri și pentru adulți;
 • ideile identifică și mobilizează și alte resurse (financiare și non-financiare) din comunitate.
Scrie-ne pe Messenger